Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

Management spoločnosti

REDING > Management spoločnosti
  Ing. Ladislav Veršovský
  Generálny riaditeľ

  Vzdelanie

  Vysoká škola dopravná v Žiline, Fakulta strojnícka a elektrotechnická, študijny odbor Elektrická trakcia a energetika v doprave

  Odborná spôsobilosť

  Odborná spôsobilosť na činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru

  Osobné ocenenia

  Laureát výročnej ceny Hospodárskeho klubu Zlatý Biatec 2003

  Foto_2

  Spomína na časy roku 1990, kedy chodil vedno so svojimi spoločníkmi v montérkach fyzicky pracovať na drobných stavbách. „Darilo sa nám, získali sme si dobré meno a firma sa pomaly rozrastala.“ Dosiahnuté výsledky mu pripomínajú stavby po celom Slovensku. Pri pohľade na ne spomína na zážitky a udalosti spojené s ich prípravou a realizáciou, ako aj na ľudí, ktorí sa na tom podieľali.

  Svoj úspech pripisuje štyrom veciam: cieľavedomosti, pracovitosti, pevnej vôli a permanentnému vzdelávaniu.  „Keď som začínal, robil som všetko sám. Dnes nepoznám väčšiu radosť ako vedomie, že všetci tí, ktorí sa u nás venujú svojej profesii, sú oveľa ďalej ako som ja kedy bol a že sú vo svojom odbore naozaj dobrí. Teší ma, že som bol tým šéfom, ktorý im dal príležitosť a som rád, že som ich nechal rozhodovať, pretože čím viac som dal a dávam, tým viac aj dostávam naspäť.“