Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

služby

REDING > služby
Náš zákazník, náš pán

Spoločnosť REDING vznikla v roku 2013 a etablovala sa v stavebníctve ako profesionálna, spoľahlivá a seriózna spoločnosť. Pôsobíme v oblasti komplexného zabezpečovania a realizácie pozemných a dopravných stavieb a s nimi súvisiacej infraštruktúry, vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, inžinierskych činností, vlastnej realizácie stavieb, vrátane jej kolaudácie a uvedenia do užívania, developerskej činnosti.

Developerská činnosť zahŕňa obstaranie a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, sprostredkovanie predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, prevádzkovanie reklamných zariadení. Všetky   činnosti zabezpečuje prevažne prostredníctvom vlastných zamestnancov, čím je spoločnosť od prostredia značne nezávislá a samostatná. Sme tímom schopných, čestných a ochotných ľudí, profesionálmi vo svojom odbore. Vážime si svojich zákazníkov, plníme zmluvné záväzky v dohodnutých termínoch. Sme dostatočne pružní pri náročných požiadavkách klienta. Sme dobrí a naša práca nás baví.

REDING - sluzby - pozadie
Služby ktoré Vám ponúkame

Činnosť stavbyvedúceho

Realizácia bytových a občianskych stavieb

Realitná činnosť

Inžinierska činnosť

Zhotovenie a prevádzka reklamných zariadení

Činnosť stavebného dozoru

Realizácia dopravných a inžinierskych stavieb

Developérska činnosť

Predprojektová a projektová príprava

Prenájom nehnuteľností s obstarávateľskou činnosťou