Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111
BYTOVÉ DOMY.
RODINNÉ DOMY.
ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY.
REKONŠTRUKCIE.

Prečo pracovať práve s nami

Náš zákazník, náš pán

Prvoradým cieľom je spokojnosť klienta a vytváranie lepších podmienok pre život ľudí  s vysokou kvalitou za primeranú cenu.

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Spoločnosť REDING vykonáva svoje činnosti v súlade s enviromentálnou legislatívou a súvisiacimi predpismi a zároveň aktívne vplýva na dodávateľov a zmluvných partnerov pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia

Developérska činnosť

Obstaranie a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, sprostredkovanie predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, prevádzkovanie reklamných zariadení.

Sebestačnosť

Všetky činnosti zabezpečuje prevažne prostredníctvom vlastných zamestnancov, čím je spoločnosť od prostredia značne nezávislá a samostatná.

Komplexné zabezpečenie a realizácia stavieb

A s nimi súvisiacej infraštruktúry, vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, inžinierskych činností, vlastnej realizácie stavieb, vrátane jej kolaudácie a uvedenia do užívania.

Etický kódex

Naši zamestnanci dodržiavajú štandard profesionálneho a osobného chovania vo vzťahu k zákazníkom, kolegom, dodávateľom ako aj ku konkurencii.

– Etický kódex

reding.logo.foto

Chcete s nami spolupracovať?

Nájdete nás na adrese v administratívnej budove STEINERKA Business Center na ulici Legionárska 10, Bratislava