Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

RD Kuklovská, Bratislava

REDING > Bytové budovy > RD Kuklovská, Bratislava
Detaily projektu

Klient: súkromný investor

Lokalita: Bratislava, Karlova Ves

Rok: 2023

Kategória: Bytové budovy

O projekte

Spoločnosť REDING zabezpečuje pre súkromného investora inžiniersku činnosť v podobe zabezpečenia kompletnej projektovej dokumentácie od investičného zámeru až po dokumentáciu pre stavebné povolenie. Súčasťou inžinierskej činnosti bude aj zabezpečenie kolaudačného konania.

Naša spoločnosť súčasne pre investora vykonáva aj realizačné práce v podobe generálneho dodávateľa stavby.

Účelom prestavby je komplexná rekonštrukcia bariérového dvojpodlažného rodinného domu s obytným podkrovím s vnútorným schodiskom a dvoma bytovými jednotkami na čiastočne bezbariérový dom s troma bytovými jednotkami a komfortným parkovaním v podzemnej garáži. V rámci podkrovia, sa šikmá strecha nahradí novým krovom s novou strešnou krytinou. Z východnej strany objektu bude postavené nové schodisko s výťahom a tým sa zabezpečí bezbariérový prístup do všetkých troch bytov. V rámci prestavby dôjde ku komplexnej obnove objektu z hľadiska teplotechnického ako aj technického( vykurovanie, elektroinštalácia), tak aby po obnove spĺňal všetky legislatívne a energetické normy.