Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

STD-MÚZ 3, Krasňany

REDING > Inžinierske stavby > STD-MÚZ 3, Krasňany
Detaily projektu

Klient: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Lokalita: Bratislava, Rača

Rok: 2023

Kategória: Inžinierske stavby

O projekte

Spoločnosť REDING vykonáva stavebno-technický dozor projektu, oficiálne nazvaný Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany, ktorý predstavuje najrozsiahlejšiu rekonštrukciu vozového areálu od jeho vzniku na začiatku 70. rokov minulého storočia. Priniesť má nielen modernizáciu budov a zariadení, ale aj zázemie pre príchod nových električiek. Náklady viac ako 59,95 miliónov eur pokrývajú eurofondy.

Vo vozovni Krasňany prebehne komplexná rekonštrukcia hál pre údržbu vozidlového parku a tiež rekonštrukcia a predĺženie krytého odstavného koľajiska.

Vo výsledku tak modernizácia prinesie kompletné opravy a zníženie energetickej záťaže, výmenu technológií údržby či novú umývaciu linku elektrobusov a električiek. Areál depa bude po úpravách tvoriť kompaktný celok. Rekonštrukcia sa týka aj inžinierskych sietí, súčasťou obnovy budú nové komunikácie i koľajnice či trakčné a trolejové vedenia vrátane doplnenia automatizovaného stavania vlakovej cesty.