Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

Dom na bývanie, Sasinkova 15

REDING > Bytové budovy > Dom na bývanie, Sasinkova 15
Detaily projektu

Klient: EKO-ADR EUROPE s.r.o.

Lokalita: Bratislava, Staré Mesto

Rok: 2023

Kategória: Bytové budovy

O projekte

Spoločnosť REDING úspešne spolupracuje na príprave dokumentáciu pre územné rozhodnutie a zabezpečuje inžiniersku činnosť pre pripravovaný projekt „Dom na bývanie, Sasinkova 15, Bratislava“ ktorý sa bude nachádzať v Bratislave, mestská časť Staré Mesto.

Navrhovaným zámerom je stavba domu na bývanie na Sasinkovej ulici. Objekt výškovo aj pozične dotvára charakteristické uličné čiary a výšky vedľajšej rímsy objektu ulice Sasinkova. Jedná sa o objekt s približne štvorcovým pôdorysom nadväzujúcimi na línie pôvodných objektov na susedných parcelách.

Objekt má štyri nadzemné podlažia pričom posledné podlažie je mezonetový byt, ktorého horné podlažie prechádza do šikmej strechy ustúpeného podlažia.  Druhé a tretie nadzemné podlažie je tvorené identickými trojizbovými bytmi s lodžiou smerom do Sasinkovej ulice, ktorá je zasklená a vizuálne preberá charakteristiku okna použitého na celej fasáde. Na štvrtom podlaží sa nachádza mezonetový päťizbový byt.

Na prízemí je uvažované so šiestimi parkovacími miestami a vstupným jadrom napojeným na komunitnú záhradu za domom.

Architektúra objektu je fúziou typických prvkov architektúry pre danú lokalitu a súčasných požiadaviek na koncept bývania a variability priestorov. Fasáda objektu odkazuje na bodové členenie okolitých fasád. Neutrálnou farbou a materiálom fasády (brizolit) dopĺňa Sasinkovu ulicu a výškovo nadväzuje na susedné objekty, čím dotvára jednu niveletu ríms. Šikmá strecha dopovedáva celkové začlenenie objektu do svojho okolia.