Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

Reštaurácia Svijany

REDING > Interiér > Reštaurácia Svijany
Detaily projektu

Klient: Pivovar Svijany

Lokalita: Legionárska ulica, Bratislava

Rok: 2020

Kategória: Interiér

O projekte

Objekt Spilka, v ktorom sa reštaurácia pivovaru Svijany nachádza, je situovaná na území mestskej časti Staré Mesto a je súčasťou Chránenej pamiatkovej zóny CMO Bratislava. Spilka bola súčasťou pivovaru Stein. Je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

Navrhovaný priestor pivárne je umiestnený do suterénnych priestorov a 1.NP. Odbytový priestor pivárne je situovaný na prízemí objektu, prepojený je s letnou terasou, situovanou na priľahlej ploche vnútorného námestia komplexu New Stein. Odbytový priestor je rozšírený o plochu vloženej plošiny. Zázemie pivárne (kuchyňa, prípravovne, sklady, hygienické zázemia) je situované v suteréne. Obsluha v odbytovom priestore je sústredená k priestorom barov umiestnených pri stene v ľavej časti pôdorysu, ktorý je prepojený s výrobným zázemím dvojicou stolových výťahov.