Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

Administratívna budova Štefánikova

REDING > Administratívne budovy > Administratívna budova Štefánikova
Detaily projektu

Klient:

Lokalita: Štefániková-Krížiková ul., Bratislava

Rok: 2019

Kategória: Administratívna budova

O projekte

Architektonicko objemová štúdia administratívnej budovy Štefániková – Krížiková počíta v prvej etape s vybudovaním dvojposchodového podzemného parkoviska s kapacitou približne 48 miest. Na povrchu nezastavaných plôch sa vytvorí veľkorysý verejný priestor – námestie s povrchovou úpravou spevnených plôch a zelených plôch v kombinácii s mestským mobiliárom. V druhej etape sa počíta s realizáciou administratívnej budovy, ktorá vylepšuje jestvujúce dopravné vzťahy a vytvára tak nový verejný priestor – Daxovo námestie. Na prízemí budovy je navrhnutý vstup vrátane recepcie, výťahov a schodiska, technického zázemia a kancelárskych priestorov. V druhej časti komunikácie je navrhnutý priestor predajne a malej kaviarne poskytujúcej občerstvenie letnému posedeniu. Druhé a tretie podlažia sú dispozične identické. Štvrté podlažie z dôvodu svetlotechnických požiadaviek má navrhnuté čiastočne ustúpenie fasády, ktoré sa bude využívať ako pochôdzna terasa.