Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

Obytný súbor Bergamon

REDING > Administratívne budovy > Obytný súbor Bergamon
Detaily projektu

Klient: REDING s.r.o.

Lokalita: Mlynské nivy, Bratislava

Rok: 2019

Kategória: Polyfunkčná budova

O projekte

Predmetom urbanistickej štúdie je reanimácia bývalého výrobno-skladového areálu stavebného podniku Doprastav na obytný súbor so zmiešanou funkčnou skladbou. Pri návrhu obytného súboru sa vychádzalo z determinánt , ako napríklad hmotovo-priestorová a funkčná skladba susediaceho obytného súboru Nuppu. Rezidenčná časť je tvorená osempodlažnými bytovými domami, zoskupenými do kompaktnej hrebienkovej sústavy na severnej časti územia, doplnenej tromi osempodlažnými bodovými bytovými domami v strednom páse pozemku. Podstatnou súčasťou navrhovaného riešenia je priestor medzi nadzemnými hmotami, tvorený parkom, čiastočne nad podzemnou garážou a čiastočne nad rastlým terénom. Park je zónovaný na rekreačnú zeleň, priestory na hry detí a kľudné posedenie obyvateľov.