Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

Administratívne priestory Jurajov Dvor

REDING > Administratívne budovy > Administratívne priestory Jurajov Dvor
Detaily projektu

Klient: DPB a.s.

Lokalita: Jurajov dvor, Bratislava

Rok: 2018

Kategória: Administratívne priestory

O projekte

Overovacia štúdia sa predovšetkým zaoberá požiadavkami, ktoré umožnia úplne uvolniť doterajší areál DPB na Olejkárskej ulici v Bratislave. Spracovaná dokumentácia sa predovšetkým zamerala na preloženie existujúcej meniarne do novej lokality. Návrh novej administratívnej budovy DPB v areáli Jurajov Dvor , v ktorej budú umiestnené pracoviská administratívy DPB, pracovisko elektrodispečingu, pracovisko dopravného dispečingu a priestory pre údržbu, vrátane dielní, skladov a parkovania vozidiel. Overovacia štúdia obsahuje časový postup prípravy a realizácie stavby, prepočet investičných nákladov stavby a výkresovú časť.