Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

Ubytovňa Jurajov dvor

REDING > Administratívne budovy > Ubytovňa Jurajov dvor
Detaily projektu

Klient: DPB a.s.

Lokalita: Jurajov dvor, Bratislava

Rok: 2018

Kategória: 

O projekte

Overovacia štúdia rieši návrh ubytovania vrátane príslušných prípojok inžinierskych sieti a spevnených plôch. Zadaním bolo overiť kapacitné a priestorové možnosti v areály Jurajov Dvor pre potreby ubytovania zamestnancov DPB a.s.. Návrh rieši 7 nadzemných podlaží s ubytovaním aj na 1.NP. V západnom krídle je samostatne riešené ubytovane formou služobných 2-izbových bytov v počte 21. Na južnom krídle je navrhnuté ubytovanie bunkového typu s 1+1  alt. 2+2 ubytovanými so samostatným schodiskom a výťahom. Na 1.NP je uvažovaná recepcia s bufetom a spoločenskou miestnosťou.