Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

Bytové domy Gercenova 6. stavba

REDING > Bytové budovy > Bytové domy Gercenova 6. stavba
Detaily projektu

Klient: REDING s.r.o.

Lokalita: Dvory 4, Petržalka

Rok: 2017

Kategória: Bytové budovy

O projekte

Mestská časť Petržalka zrealizovala pešiu zónu – Petržalské korzo, inžiniersku infraštruktúru a I. etapu prvej stavby polyfunkčného bytového domu. Následne privátny investor – spoločnosť Reding, a. s. postupne zrealizovala objekty zástavby „Centrum Gercenova“ – 5 stavieb z celkového počtu šiestich plánovaných stavieb. Projekt si kládol za cieľ zmeniť dovtedy prevládajúci panelákový charakter riešeného územia, ktorému chýbala ľudská mierka, detail a stavebná kvalita. Štúdia počíta s tromi 5 podlažnými objektmi. Plochy medzi objektami sú navrhnuté ako udržiavaná zeleň, doplnené o prvky mestského mobiliáru ktoré budú slúžiť, ako verejné priestory pre oddych a relax. Celková kapacita navrhovaných troch objektov predstavuje 7 800 m2 podlažných plôch. Podľa platného územného plánu je možné navrhnúť 4 910 m2 bývania a 11 458 m2 občianskej vybavenosti.