Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

Služby

REDING > Služby

  Spoločnosť REDING s.r.o. vznikla v roku 2013 a etablovala sa v stavebníctve ako profesionálna, spoľahlivá a seriózna spoločnosť.

  Predmet činnosti

  • výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - dopravné stavby
  • výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - dopravné stavby
  • vykonávanie dopravných stavieb
  • vykonávanie bytových a občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
  • obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
  • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  • zhotovovanie a prevádzkovanie reklamných zariadení a poskytovanie služieb v oblasti reklamy
  • realitná činnosť - sprostredkovanie kúpy a predaja bytov,  rodinných domov, budov, stavieb a pozemkov
  • prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  • projektovanie stavieb - pozemné stavby a interiér
  • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť

  Náš zákazník, náš pán

  Spoločnosť REDING s.r.o. pôsobí v oblasti komplexného zabezpečovania a realizácie pozemných a dopravných stavieb a s nimi súvisiacej infraštruktúry, vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, inžinierskych činností, vlastnej realizácie stavieb, vrátane jej kolaudácie a uvedenia do užívania, developerskej činnosti.

  Developerská činnosť zahŕňa obstaranie a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, sprostredkovanie predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, prevádzkovanie reklamných zariadení.

  Všetky   činnosti zabezpečuje prevažne prostredníctvom vlastných zamestnancov, čím je spoločnosť od prostredia značne nezávislá a samostatná.