01
jún

Spilka – Ukončenie prác

Dňa 28.5.2020 sa v priestoroch Spilky, ktorá je Národnou kultúrnou pamiatkou, uskutočnilo stretnutie pri príležitosti ukončenia prác REDINGu v jej časti, budúcej pivovarskej reštaurácie. Dielo bolo odovzdané  investorovi a veríme v úspešnú kolaudáciu, ktorá je sa uskutoční v priebehu júna. 

Pri tejto príležitosti, generálny riaditeľ Ing. Ladislav Veršovský, poďakoval predovšetkým zamestnancom REDINGu ale aj pracovníkom YIT a ostatným zúčastneným, ktorí sa na realizácii tohto pekného diela podieľali. Osobitne poďakoval tým, ktorí aj napriek chrípkovej pandémii zabezpečili dodržanie zmluvného termínu ukončenia prác na vlastnej pivárni, nepretržite chodili do práce a dodržiavali prísne hygienické opatrenia.

Nasledovala prehliadka reštaurácie pivovaru Svijany, ktorá v odbytovej časti poskytuje návštevníkom 285 miest na sedenie v interiéri a 108 miest v exteriéri na terase. Dva bary s 20 pípami na pivo, 230 m² zázemia kuchyne.

V závere pozval pán Veršovský všetkých zúčastnených na malé občerstvenie do priestorov REDINGu, kde bola pripravená ochutnávka Svijanského piva a premietanie fotografií z výstavby.